Start indlæring

                           Uddrag af undervisningsprogrammet
                           HAR DU TALT MED DIN HUND I DAG
Følgende afsnit om startsignaler i indlæring kræver, at hvalpen/unghunden ved hvem du er og hvilken betydning du har for flokken/familien. Moderne indlæring, kan være forskelligt fra menneske til menneske/ hund afhænnigt af hvilken tilgang den enkelte har haft til læring , litteratur og andet information vedrørende startindlæring.

Jeg vil i det følgende beskrive de grundlæggende signaler, som jeg bruger i min startindlæring, til det videre forløb i hvalpemotivation.
Grundlaget for nedenstående kan føre til succes for både hund og menneske, og er kontakten mellem hund og menneske  etableret, det vil sige, at hvis kontakten er etableret, kan der startes direkte kommunikation mellem hund og menneske.

Den tidlige start på kommunikation mellem hund og menneske, skulle gerne etableres de første uger efter hundehvalpens ankomst til sit nye hjem. I starten kræves der nok mest af den person som, vil være den der starter og håndtere indlæringen, det vil sige tålmodighed, tålmodighed og atter tålmodighed.

Her beskrives i kort fortalt. De enkelte sekvenser kræver langt mere forklaring end beskrevet her.
Den tidlige indlæringsstart for en hvalp, skal foregå samtidig med en hel del socialiseing, for herved at vænne hunden til alt hvad der foregår i vores verden, og som måtte være ubekendt for hunden.

Alle træningssekvenser skal være korte og succesfulde for både menneske og hund
                                                


Nedenstående er basseret på, at hund og  ejer  har gennemgået hvalpemotivation, samt at hundeføreren har modtaget 2x3 timers teori. Herefter indlæres nedenstående. 

Hundens navn : Ved brug af hundens navn, på kortere eller længere afstand ”Se på mig og jeg har kontakt til dig”

 

 

Alle øvelser kræver, at du har kontakt til din hund.

Indkald : Ved indkald af hunden hedder det! ”Hundens navn” som senere betyder, Bevæg dig direkte hen til mig

Her er det en fordel, at sidde ned i starten, lidt med siden til (Neutralitet)
Når hunden vender front mod dig (Kontakt) hedder det ”Dygtiiigee.

Senere i indlæringen trænes hunden i, at komme på plads ved venstre ben.

Plads :  Betyder Følg mit venstre ben hvorhen jeg end,  går og står, med eller uden line.

Nej : Betyder Stop med det du er i gang med lige Nu. Nej udtales sådan ca. ”Neiech” og må ikke råbets til hunden. Bøj dig ind over hunden samtidig med Neiichess. Når hunden reagere på Nej, "Dygtig Nej skal bruges med omtanke og ikke overdrives 

Ja : Betyder Din positive tilkendegivelse ”Fortsæt med det du gør nu.

Stå lidt til siden af hunden når der siges ”Jaaeee. Aldrig foroverbøjet når der siges ”Jaaeee.

Fri : Betyder Alt kontakt afbrudt! Gør hvad du vil lige nu (Inden for rimelighedens grænser!)

Fri udtales Friiee samtidig med, at man laver en kropsdrejning.

”Sit : Betyder smæk nummeren ned der hvor du er nu og ”Hold den der til noget andet signal er givet.

”Stå : Betyder Stå på fire stive ben , til noget andet signal er afsendt.

”Dæk : Betyder Læg dig ned på maven med fremstrakt forben, i hvert fald med fremstrakt albueled og bliv der til noget andet signal er givet.

Ovenstående er standard signaler som kan indlæres på flere måder afhænnig om de indlæres ved hjælp af beskrevet, som bygger på operant betingning, eller der anvendes anden form eks. Klikker træning.
Hvad enten der anvendes den ene eller den anden form for træningsmetode, gælder følgende regler i min teoriform :Undgå tillægssignaler, Eks. "Dæk og bliv liggende osv osv#

Brug aldrig hundens navn som udskæld.

Undgå at blive ophidset, fordi du ikke "Forstår hvad hunden gør.

Kvitter altid hundens respons med forstærkninger i form af Eks. "Dygtig/Godbid - Klik/Godbid.

Afslut alle træningssekvenser med "Fri.

Husk at leje med hunden ind i mellem, efter Fri.

Hunden må aldrig få en godbid, uden at gøre noget/respons, dette er vigtigt i indlæringsperioden.

Vær konsekvent i din indlæring og hold dig til det du en gang har aftalt med dig selv.

Undgå at blive vred på hunden under indlæring, husk på at hunden ikke kender til at bære Nag.

Ovenstående er den overordnet indlæring, som de fleste seriøse hundeejere vil gennemgå i starten af hundens liv og senere bygge på, alt afhænnig af hvilke intentioner man måtte have med sin hund.