Har du talt med din hund i dag

        Hunden i fokus under indlæring.

                                                                  

Hvad tænker hunden

Inden for forskningen er der gjort mange opdagelser, omkring hundens adfærd, hvordan hunden reagere på forskellige former for påvirkninger, specielt i de første 16 uger af hundens levetid, den såkaldte periode for opbygningen af hundens ”Referencesystem.

Det man normalt omtaler som ydre påvirkninger, eller miljø påvirkninger og sidst men ikke mindst de menneskelige påvirkninger, har stor indflydelse på hundens velbefindende i en indlæringssituation.

Dette er to vigtige faktorer, når vi beskæftiger os med indlæring.

En ting er man ikke nået frem til endnu, selv om vi befinder os i det 21. Århundrede og kan sende bemandet rumskibe til månen, med avanceret elektronisk udstyr, som styrer de mest avancerede kommunikations og data satellitter, nemlig hvad der egentlig foregår inden i hovedet på en hund ”hvad tænker hunden.”

 

Hunden kan ikke tale, ikke skrive

Hundens medfødte evne til, at kommunikere med sine artsfæller ”signaler kropssproget” Visuelle og akustiske signaler har manerkendt som den eneste mulighed for, at komme i kontakt med hunden.

At vente på, at hunden skulle lære, at læse, skrive og tale ville nok være urealistisk.' 

 

Det skulle tilsyneladende være en overkommelig opgave for os mennesker, at lære hundens kommunikations repertoire, at kende men her bliver man faktisk sat på en hård prøve, for detviser sig nemlig, at hunden faktisk er eminent til, at omformatere vores tale og kropssprog til sit eget, så det er her der er noget, der en gang i mellem går galt, uden at vi (Mennesket) rent faktisk er klar over det. Taget i den rigtige rækkefølge, skal mennesket lære hundens kropssprog at kende, inden der tages fat på kommunikationen hund & menneske imellem, herved kan mange misforståelser undgås

Når vi i den tidlige indlærings face (Hvalpe/unghunde) Specielt for hvalpenes vedkommetaler om korrekt kropssprog ”hånd + lydtegn” er det vigtigt, at forstå hundens reaktion på det som hundeføreren præsentere for hunden, nemlig de signaler som bliver sendt fra menneske til hund, har hunden kvitteret for forståelsen. Lær at læse hunden”, herved mestres forståelsen for modtagerens respons.

 

Hunden går ind og læser vores sprog som sit eget.

Når vi her og nu taler om, at kommunikere med hunden er det selvfølgelig i trænings sammenhæng derfor ville det jo være rart om hunden kunne forstå hvad det er vi vil have den til, at gøre og om vi hver gang mener det samme, som beskrevet under forord til fjerndirigering det er lige meget hvad vi i første omgang beslutter os for, som lydtegn ”Kartoffel ” eller ”Gulerod og om vi bruger højre eller venstre hånd til at signalere med, det er i princippet ligegyldigt, bare det er ens hver gang.

Hvis hunden ikke kan genkende Signalet fra mennesket, finder den selv en passende Respons, som passer lige her.!! Typisk et fejlsignal fra en tidligere situation, hvor mennesket lavede en fejl i afsendelsen af et signal.

Dette er indledningen til den teoretiske del af mit hvalpemotivations program, som beskæftiger sig med kommunikations læring af hundeejeren, som så skal sikre forståelsen af indlæring, hvad enten der anvendes den ene eller anden form for indlæring.