Om indlæring

Indlæring eller læring, bygger altid på tillid mellem læreren og eleven, hvis ikke dette opnås, vil indlæring være negativt betonet. Læreren skal kunne formidle et budskab, da dette er vigtigt for elevens forståelse.
                                    


Jeg besluttede mig på et tidligt tidspunkt i mit arbejde med hunde, at finde en for mig tilfredsstillende måde at formidle den teoretiske fremstilling, således at modtageren/eleven ville være i stand til, at overføre de enkelte sekvenser til sin hund.
Indlæring handler i høj grad om motivation hund og menneske i mellem. Motivation betyder lyst til at handle, gøre interesseret. Når vi kommunikere med hunden skal det sikres, at både hund og menneske er motiveret for at samarbejde i en given arbejdssituation, her tænker jeg specielt på den tidlige indlæring af hunden.
Kontakt er en lige så vigtig del ved opstart af en indlæringsproces, hvis ikke kontakten er til stede, kan der heller ikke etableres en fornuftig kommunikationsfase.
                                       
                                     


En af de første overvejelser jeg gjorde ved min første teorilektioner, var at have en fælles overskrift til alt det teorimateriale jeg startede på at  udarbejde (1996)

Inspirationen fik jeg fra et seminar jeg var på vedrørende psykologi/børneopdragelse som hed "har du talt med dit barn i dag", efterfølgende kom min teori til hedde "Har du talt med din hund i dag"  Dette er meget sigende, for det indeholder alt det som man bør gøre med sin hund, for optimal stimulering.
                                    
                                    


Hjemmesidens navn "Din bedste ven i fokus, er taget fra et af mine første indlæg vedrørende indlæring af hunden. Her besluttede jeg mig for at der skulle fokuseres på hunden som det første, for herved at gøre deltagerne opmærksom på det vigtige i at få slået fast, at hunden er en hund og ikke et menneske. Det grundlæggende i indlæring handler om at sætte sig ind i hundens adfærd samt hundens kommunikations mønster.
Typisk er det her det går galt. Menneskets kommunikations mønster er så meget anderledes end hundens. Mennesker råber, skriger og fægter med arme og ben, hvis det er udgangspunktet ved startindlæring er det dømt til fiasko. En anden negativ egenskab fra menneskets side er det berømte ord Nag, dette er en særdeles uheldig egenskab når vi snakker kommunikation i indlæring, hunden af natur, ejer ikke den egenskab, så derfor vil der naturligt opstå en brist i den gensidig forståelse, hvis mennesket ignorere hunden et kort øjeblik, grundet vrede og frustration over en forkert respons fra hundens side. Hunden kommer altid med en kontant afregning af det signal som er blevet afsendt fra menneskets side, så her skal man nøje overveje hvad signalet skal betyde.